1. Wat u ziet - [Terug]


Man, 190 cm, 95 kg, stevige sportieve verschijning, open en vriendelijke uitstraling, rustig in omgang.
 


2. Wat u merkt - [Terug]

Toegankelijk, gericht op evenwaardigheid, recht door zee, niet miezerig, scherp, balans tussen ratio en gevoel, onafhankelijk, breed ontwikkeld, betrouwbaar, soms prikkelend - soms relativerend, altijd aanspreekbaar op eigen inbreng, kan goed luisteren en goed zijn zegje doen.  De grote betrokkenheid bij klanten, de onderzoekende lenige geest & aandacht voor 'wat nu is' zijn kenmerkend.


3. Wat u krijgt - [Terug]

Een persoonlijke aanpak die over 'de echte dingen' gaat. Daarbij staat het motto 'eerst krabben dan schilderen' garant voor een gedegen analyse. Vervolgens wordt zorgvuldig gewerkt aan het kiezen van een passende oplossingsrichting en voldoende draagvlak daarvoor.
Ten slotte wordt er in gezamenlijkheid met de klant gewerkt aan het implementeren van de gekozen oplossing.


4. Werkstijl - [Terug]

Deze laat zich het best typeren als 'gaat zorgvuldig recht door zee'. Groot vermogen tot schakelen tussen ver uiteenlopende organisatieniveau's en horizons. Heeft de grondhouding van een facilitator/coach, ongeacht of de feitelijke bijdrage die van adviseur, trainer, regisseur of manager is.


5. Herkomst - [Terug]

Geboren in Sneek (29/11/60), getogen in Z.W. Friesland, opgegroeid in nuchter ondernemersnest.

Gevormd: officieel via lagere school, MAVO, MTS (werktuigbouw & procestechniek), militaire dienst, HTS-Bedrijfskunde, Post-HBO Organisatieontwikkeling & Verandering, werken, etc.
Feitelijk door het leven met 'vallen, opstaan en weer doorgaan'. Veerkracht, introspectie, lef, humor en zelfrelativering helpen hierbij.

Gewerkt: als fabrieksarbeider en productiemedewerker (5 jaar), als manager (project-/kwaliteits-/vestigings- & commercieel) (10 jaar) en ten slotte als managementtrainer/adviseur/coach en interimmanager (sinds 1998) in diverse branches.


6. Flankerend - [Terug]

Getrouwd, 2 kinderen, wij wonen momenteel in Roden (Drenthe). Nu zelfstandig gevestigd maar zelden alleen. Samen ondernemen, samen leren en samen 'van iets ietsje meer maken' spreekt me veel meer aan.

 Geniet van gezin, lezen, sporten, koken en het ondernemerschap.


7. Kortom - [Terug]

In behoorlijke mate een 'selfmade man' met goed ontwikkeld realiteitsbesef. Gelukkig ook zelf steeds volop in beweging.