De werkwijze

De ware dienstverlener weet zijn aanpak maximaal af te stemmen op de klantvraag…

NeXtReality is zich hiervan zeer goed bewust. Dit afstemmingsproces vormt bij ons de permanente grondtoon in ons werk. Natuurlijk is het waar dat iedere klantsituatie anders is. Elke organisatie en iedere richtinggever (daarbinnen) ervaart de eigen aard & dynamiek, bevindt zich in een zelf waargenomen en zelf gekwalificeerd krachtenveld. Kortom iedereen heeft zijn/haar eigen 'werkelijkheid'..., soms lastig en tegelijk is dit helemaal de charme van óns werk!

De externe professional die zich maximaal wil afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van een klant, heeft te maken met tenminste twee soorten invloeden die niet altijd als vanzelfsprekend met elkaar overeenstemmen:

 1. de situatie zoals die door de klant ervaren/gedefinieerd wordt;
 2. de situatie zoals die externe professional ervaren/gedefinieerd wordt;

Als 1 en 2 nogal verschillen, onderscheidt de ware professional zich door de klant hierover tijdig en eerlijk te informeren. In dat geval komen klant en aanbieder wellicht écht met elkaar in gesprek. Als daar een serieuze dialoog uit ontstaat, ligt de weg voor 'win - win' samenwerking open.

Het kan namelijk niet anders zijn dan dat de ware dienstverlening ontstaat uit echt(e) contact, interactie en welgemeende samenwerking tussen aanbieder en klant. Daar geldt dat twee méér weten dan één en dat leidt, zo is onze ervaring, tot één en één = dríe…!

Ondanks de soms lastige situaties die voortvloeien uit het goed op elkaar afgestemd krijgen van elkaars werkelijkheid (zie de opmerkingen hiervoor), willen wij hier wel helder maken welke werkwijze opdrachtgevers van NeXtReality kunnen verwachten.

De klant van dienst zijn bij zijn/haar verandering en ontwikkeling staat bij ons altijd centraal. Aan de basis van onze manier van werken staan een aantal principes, die we hierna in zeven 'blokken' op beknopte wijze verder uitwerken. Deze principes hanteren wij integraal, ze zijn daardoor zowel toetssteen, meetlat en communicatiemiddel voor ons werken.


 1. Fasering
  De volgorde van de fasen die de samenwerking met onze klanten meestal kent.

 2. Soorten
  De soorten problematiek, inspanningen en resultaten die, gewild of ongewild, de samenwerking met onze klanten kenmerken.

 3. Werkwoorden
  'Weten -> voelen -> accepteren -> willen -> kiezen -> uiten & delen -> proberen -> kunnen -> doen'.

 4. Afwegingen
  Afwegingen over wat er aan de orde is en hoe we de samenwerking met onze klant willen vormgeven zijn...

 5. Dynamiek
  Over de dynamiek van het veranderen.

 6. Methoden
  NeXtReality hanteert in haar werkwijze ondermeer de volgende methoden en modellen...

 7. Passie
  Dit alles doen wij vanuit passie voor ons werk wat mag blijken uit...