De vragen

Er zijn serieuze redenen om eens met NeXtReality in gesprek te gaan als de volgende vragen tot nadenken stemmen: