Richtinggevers

NeXtReality, voor werkende richtinggevers

De term richtinggevers heeft in de context tot NeXtReality een dubbele betekenis.

NeXtReality richt zich primair op de richtinggevers in het bedrijfsleven, in de non-profit sector en bij de overheid. Met richtinggevers in deze zin wordt bedoeld de beslissers en medewerkers met een grote verantwoordelijkheid en invloed. Kortom: directeuren, (hoger) management en professionals van kaliber.

In de tweede betekenis zijn richtinggevers de adviezen, de reflecties, de creatieve handreikingen, de interventies en de regisserende, begeleidende of lerende activiteiten die wij u kunnen bieden.