De resultaten

De resultaten van een samenwerkingstraject met NeXtReality kunnen velerlei zijn. Dit is natuurlijk grotendeels afhankelijk van uw ontwikkelingsvraagstukken en knelpunten.

Steeds terugkerende resultaten zijn te verdelen naar organisatorische en individuele elementen. Vanzelfsprekend is er tussen deze twee groepen veel samenhang. Mensen maken immers de organisatie en omgekeerd is een organisatie de arena vr en het product vn menselijk presteren!

◊ Organisatorische resultaten:

◊ Individuele resultaten: