Ongebruikelijk

Misschien wat ongebruikelijk, maar wel kenmerkend voor onze stijl

Verbeterpunten die wij ons binnen ons bureau voornemen voor 2006 zijn:

  1. Het dagdeeltarief, in voorkomende gevallen, flexibeler afstemmen op de draagkracht (op dat moment) van de opdrachtgever;
  2. Hoewel het niet altijd voor iedereen even goed hanteerbaar is, toch doorgaan met ons kwetsbaar opstellen op de wijze zoals we dit tot nu toe deden; (Uiteindelijk is kwetsbaar durven zijn een uiting van kracht. Bovendien geldt in het algemeen: 'je krijgt wat je geeft').
Natuurlijk horen wij ook graag en onomwonden van u waar het nog beter kan!