Introductie

In kort bestek presenteert NeXtReality zich graag als volgt.

Veranderen is vrijwel nooit gemakkelijk. Er is visie, (persoonlijk) leiderschap, richting, samenwerking en moed voor nodig. De weg van verandering is nooit voorspelbaar, zonder obstakels of onvoorziene wendingen. Een ieders (kleine) bijdrage is belangrijk!

NeXtReality pakt veranderkundige en ontwikkelingsvraagstukken samen met haar klanten op. Hierin zijn wij niet zozeer dominant in het (voor u) bedenken van kansrijke richtingen, maar juist door deze samen met de opdrachtgever te zoeken, te creŽren en te realiseren. Dat maakt verschil!

De (historische) eigenheid van de klant en diens omgeving vormen altijd het vertrekpunt voor een verandertraject. Aan dit 'oerverhaal' voegt NeXtReality ideeŽn, reflectie, ervaring, creatieve interventies, een transparante en beproefde werkwijze, respect en betrokkenheid toe. In dit werk zijn realiteitszin en de menselijke maat erg belangrijk.

Nieuwe perspectieven ontstaan door weloverwogen de noodzakelijke processtappen te zetten. De mensen van NeXtReality vullen de eigen verantwoordelijkheid, ambitie en draagkracht van de klant aan met een brede managementoriŽntatie, een scherp gevoel voor mensen & markten en een goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit.

Kiezen voor NeXtReality leidt tot bedrijfskundig mensenwerk waarbij kracht, kennis, kunde en creativiteit vrijkomt, gericht op het realiseren van duurzame veranderkundige oplossingen. 'Bedrijfskundig' doelt op de effecten van de werkwijze, 'mensenwerk' heeft betrekking op de aard c.q. aanvliegroute van de werkwijze en de diensten.

Wij helpen onze klanten bij het in kaart brengen van knelpunten in de bedrijfsvoering, het onderzoeken van alternatieve oplossingsrichtingen, het aanbrengen en vasthouden van focus, het mobiliseren van energie & ideeŽn, het realiseren van verbeterplannen & acties en het inbedden & verankeren van resultaten van hun ontwikkelingsprocessen.

Onze diensten zijn:

  1. Strategische koersbepaling
  2. Groei in leiderschap
  3. Ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid (NeXtBizz)
  4. Organisatieontwikkeling
  5. Teamontwikkeling
  6. Managementcoaching (CompagnYou)
  7. Interimmanagement

Deze diensten worden projectmatig of op interim-basis aangeboden & gerealiseerd. Dit kan in elke denkbare fase waarin organisaties zich kunnen bevinden: periodes van opbouw, groei, stabilisatie, stagnatie of neergang.

NeXtReality is een kleine maar markante onderneming die veranderkunde op een frisse en effectieve wijze tot specialisme heeft gemaakt. Het helpen ontwikkelen van mensen, organisaties, visies, leiderschap, businessconcepten en markten is ons dagelijkse werk.