7. Interimmanagement - [Terug]

NeXtReality is gericht op realisatie. De dienst interimmanagement ontbreekt daarom niet in ons pakket. Het komt regelmatig voor dat opdrachtgevers ons vragen om een interimmanager in te zetten in een bepaalde fase van de samenwerking of als op zichzelf staande opdracht.

Redenen voor het positioneren van een tijdelijke manager kunnen divers zijn:

Wij werken altijd binnen heldere afspraken over doel, aanpak, randvoorwaarden en omvang bij een opdracht voor het inbrengen van tijdelijke managementcapaciteit.