CompagnYou (managementcoaching). - [Terug]

Leiders, directeuren, managers, kortom iedereen die een richtinggevende positie met zware verantwoordelijkheden in organisatie en maatschappij vervult, komt vroeg of laat op een punt dat zelfreflectie onvoldoende blijkt te zijn. Vaak gaat het dan om vraagstukken die hij/zij ook niet gemakkelijk in de nauwe kring van collega's, familie, vrienden of kennissen neerlegt. Immers persoonlijke en/of zakelijke banden kunnen in dat geval voor alle betrokkenen al snel belemmerend werken.

In veel van de hierboven bedoelde gevallen blijkt een persoonlijke coach uitkomst te bieden. Een coach is een professional die binnen een zakelijke afspraak als vertrouwenspersoon fungeert. Met een coach ga je binnen een begrensd domein een werkrelatie aan. De grenzen zijn gedefinieerd door vooraf vastgestelde doelen, aanpak en randvoorwaarden. Met 'werkrelatie' wordt bedoeld dat zowel de gecoachte persoon als de coach samen werken aan specifieke ontwikkelingsvragen van de coachee.

NeXtReality is gespecialiseerd in het coachen van richtinggevers. Onze coaches weten uit eigen ervaring wat het is om eindverantwoordelijkheid te dragen voor een bedrijf, afdeling of vestiging. Daarnaast zijn de coaches persoonlijk gerijpt door brede werkervaring en het leven zelf. Ze zijn zelf het product van groei in leiderschap. Hierdoor zijn onze coaches uitstekend in staat om aan uiteenlopende vraagstukken van individuele ontwikkeling en de bijbehorende coachingsrelaties vorm te geven.

Een coach bij NeXtReality is in de eerste plaats een 'echt mens' die het een eer vindt om een poosje met iemand anders 'op te mogen trekken'. Daarnaast kunnen onze coaches op veel terreinen aardig over de inhoud meepraten, maar hij/zij weet tegelijkertijd dat een goede coach primair vanuit de procesmatige invalshoek handelt. De 'wereld van de gecoachte' is daarin steeds het vertrek- en eindpunt. De basishouding van onze coaches getuigd van respect en zorg voor professionele afstand tot de klant.

Aanvullend op het voorgaande spelen de kernwoorden veiligheid, authenticiteit, nabijheid, vertrouwen, humor, het geven en krijgen van uitdaging een belangrijke rol in het operationaliseren van de relatie met de gecoachte.
De inhoud van de coachingsrelatie wordt vakmatig vormgegeven door het stellen van vragen, het reflecteren op gedrag, het verhelderen van (onbewuste) disfunctionele patronen, confrontatie met onproductief gedrag, goed geplande bezinningsmomenten en het (in veilig gekozen situaties) experimenteren met/verwerven van 'nieuw gedrag'.

Neem gerust contact met ons op als u geïnteresseerd bent in meer informatie over de CompagnYou aanpak en resultaten.