5. Teamontwikkeling - [Terug]

Een groep mensen die in elkaars nabijheid werk verricht, is niet vanzelfsprekend een team. Daarvoor is naar onze mening meer nodig.

Een 'team' beschikt over een herkenbare identiteit. Deze identiteit is vormgegeven vanuit gemeenschappelijke doelen en waarden en door een eenduidige oriëntatie op de (interne & externe) werkomgeving. Leden van een team kennen zichzelf en láten zich door hun collega's kennen. Er is belangstelling voor, inzicht in en uitwisseling over de eigen en andermans natuurlijke rol/geneigdheid, ambities, kwaliteiten, overtuigingen, zorgen etc.

Werkelijke teamgeest is af te meten aan zaken als vlotte en kwalitatief degelijke besluitvorming, groot onderling vertrouwen, respectvolle open communicatie, ongedwongen samenzijn en het geven van (soms ongevraagd) onderlinge steun en feedback. Bovendien beschikt een goed team over het vermogen dat de teamleden elkaar kunnen corrigeren zónder dat de onderlinge relaties daarvan meteen schade ondervinden. Zo'n team weet waar de collectieve en de individuele mogelijkheden liggen. Dit stelt de leden van het team, in wederzijdse afhankelijk, in de gelegenheid te anticiperen op wisselende omstandigheden en hiervan te profiteren in moeilijke situaties.

Er zijn diverse parallellen tussen groei in leiderschap en teamontwikkeling.
Kort gesteld zijn voor beide zelfkennis, een visie, zelfsturing, een doel & plan nodig. Daar komt bij dat er respect moet zijn voor 'wat nu is' en er is een breed gedragen/gedeeld eenduidig beeld van de gewenste/noodzakelijke toekomst nodig.