4. Organisatieontwikkeling - [Terug]

In het huidige tijdperk is belangrijk uw organisatie/medewerkers maximaal afgestemd te houden op de eisen die externe én de interne omgeving er aan stellen. Dit vraagt om een alerte houding met betrekking tot tendensen, ambities, kansen en bedreigingen in de werkomgeving.

Organisatieontwikkeling betekent dat uw organisatie geleidelijk en in het juiste tempo meegroeit met de eisen die gesteld worden. Uw medewerkers dienen voortdurend goed toegerust te blijven op veranderingen in de werkomgeving. En dat zonder dat 'de vorige oorlog nog steeds gewonnen moet worden'. De focus bij deze vernieuwing van binnenuit dient daarom toekomstgericht te zijn. Alleen dán kan er met succes gewerkt worden aan het doorbreken en loskomen van collectieve belemmerende mechanismen en patronen.

Organisatieontwikkeling vraagt om wakker bestuur, adequate informatievoorziening binnen uw organisatie en om permanente dosering van de juiste prikkels voor uw personeel. De organisatiecultuur zal minimaal benoemd en bespreekbaar moeten zijn, inclusief de minder positieve elementen ervan. Bovendien zal er permanent gewerkt moeten worden aan het creëren van een gemeenschappelijk perspectief en het mobiliseren van een collectieve beweging naar deze doelpositie toe.

De leiding van de organisatie gaat voorop in de ontwikkeling/verandering, zonder de aansluiting en het contact met de rest van de organisatie te verliezen. Zij dient de strategische koers te vertalen naar zingevende doelen & activiteiten voor alle personeel en de verschillende organisatieonderdelen.

U ziet het al, in organisatieontwikkeling komen meerdere van onze diensten samen. Strategische koersbepaling, groei in leiderschap, soms business development, training, teamontwikkeling en coaching.