2. Groei in leiderschap - [Terug]

NeXtReality hangt de stelling aan dat een 'richtinggever' geen leiding aan anderen kan geven als hij/zij niet in staat is zichzelf te leiden. Organisatorisch leiderschap begint dus volgens deze opvatting met persoonlijk leiderschap.

Om met Warren Bennis te spreken: "Becoming a leader is synonymous with becoming yourself. It is precisely that simple and it is also that difficult…".

Leiderschapontwikkeling kent enerzijds dus de strikt persoonlijke component gericht op zelfonderzoek, zelfvernieuwing en zelfpositionering. Anderzijds is er de component die de leider als het ware óp de horizon (zie ons logo) doet plaatsnemen om vanaf daar de organisatie richting te geven.

In beide gevallen vormt de leider zich een eigen visie op de huidige en de noodzakelijke werkelijkheid. Deze visie, die vrijwel altijd uit 'complexe weerbarstigheid geboren' wordt, vormt het kompas voor de (bedrijfsmatige of persoonlijke) koers om naar de volgende werkelijkheid te transformeren.

Een leider weet waar de 'plaats van sturing' ligt: in zichzelf! Dit helpt hem/haar de vlag te planten en anderen te inspireren en mee te nemen. Zie ook de grondslag.

Met verschillende methoden, technieken en instrumenten begeleidt NeXtReality directeuren, managers en andere professionals naar groei in persoonlijk en functioneel leiderschap. Dit kan op individuele basis, maar wij voeren hiertoe ook organisatiebrede programma's bij onze opdrachtgevers uit.
Steeds echter gaat het om intensieve individuele/collectieve zoek- & keuzeprocessen. Deze processen gaan naar de kern en raken daarbij vaak aan 'de fundamenten'. De resultaten zijn er ook naar: bestendig, motiverend en krachtig!

Echte leiders zijn meestal heel goed in staat hun eigen (volgende) werkelijkheid vorm te geven. Zie ook de grondslag en de richtingen. Dat maakt dat zij ook goed in staat zijn anderen, in wederzijdse afhankelijkheid, te gidsen en te faciliteren in complexe organisatorische situaties.