1. Strategische koersbepaling - [Terug]

U wilt toch ook graag werken langs een tamelijk duidelijke route naar uw toekomst? Dan weet u waarvoor u het allemaal doet en dat motiveert niet alleen uzelf, maar juist ook uw collega's en medewerkers. Daarbij komt dat beslissingen vanuit een strategisch beleid beter kunnen worden onderbouwd en in de hectiek van alledag beschikt u over een zuiverder toetssteen voor uw handelen.

Voordat het zover is, zal er hard gewerkt moeten worden aan het vaststellen van de strategische koers van uw organisatie. Dit is primair een exercitie voor de directie of managementteam. NeXtReality werkt hierbij meestal over twee sporen:

  1. het spoor van de ontwikkeling van de (inhoudelijke) missie, visie en strategie.
  2. het spoor van de teamontwikkeling voor het 'collectief' dat de organisatie leidt.
Na het zorgvuldig in kaart brengen van de huidige situatie (Ist), wordt er gewerkt aan het zo scherp mogelijk creŽren van de doelpositie -over x jaar- (Soll) van de organisatie. Vervolgens wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van de eigen (collectieve) visie, als onderdeel van groei in leiderschap, op de wijze waarop de hiervoor geschetste Ist - Soll - kloof overbrugd kan worden.

Dit iteratieve/cyclische proces is dikwijls eerder een kwestie van weken dan van dagen.
De tweesporen aanpak leidt bovendien tot een intensief teamproces over zowel de inhoudelijke bedrijfsvoering als over het 'wie zijn wij, dat we deze organisatie op deze wijze (willen gaan) leiden?'.

Het resultaat: gelijkgerichte onderling goed samenhangende, gedoseerde en gecommuniceerde plannen & activiteiten met betrekking alle organisatiefacetten. Deze worden (uit)gedragen door richtinggevers die tijdens dit proces bijna altijd aanzienlijk gegroeid zijn in hun gezamenlijke en hun persoonlijke leiderschap.